Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIOSPECJALY.PL

Poniższy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.BIOSPECJALY.pl
Sprzedającym jest firma Specjały s.c z siedzibą w Gdańsku, Plac Dominikański 1, posiadającą numer REGON: 220319168 oraz numerze NIP: 583-295-83-48, nr konta bankowego 27 1140 2017 0000 4602 0589 4367, zwana także zamiennie “Sprzedawcą”.

Kontakt z Sprzedawcą można uzyskać:

– pod numerami telefonów 507 18 25 24 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)

– korzystając z adresu poczty elektronicznej: biospecjaly@gmail.com

– wypełniając formularz na stronie www.BIOSPECJALY.pl

 

§1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ze zm. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.BIOSPECJALY.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określającego jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży. 
11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego. 

§2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.BIOSPECJALY.pl
2. Ofertą Sprzedawcy są produkty spożywcze, środki czystości, akcesoria ekologiczne dla niemowląt i dzieci, artykuły drogeryjne oraz suplementy diety.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży Towaru/ów w dowolnym momencie. W razie wycofania produkty po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby poinformować Klienta o zmianie w Zamówieniu.
4. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie są wyrażone w PLN (złotych polskich) i zawierają podatek VAT.
5. Cena Towaru jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień złożonych przez Klienta przed wprowadzeniem zmian.
7. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów przesyłki, które są ujęte w odrębnym cenniku.
8. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia czasowej obniżki cen wybranych towarów w ich ograniczonej liczbie (do wyczerpania zapasów) w ramach ich promocji lub wyprzedaży.
9. Promocje w Sklepie Internetowym nie łączą się ze sobą, chyba że jest to jasno sformułowane w warunkach promocji.
10. Cenniki Towarów nie stanowią ze strony Sklepu Internetowego oferty do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia Umowy Sprzedaży
11. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
12. Sklep Internetowy www.BIOSPECJALY.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
13. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.BIOSPECJALY.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
14. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
15. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§3 Składanie Zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.BIOSPECJALY.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
3. Zamówienia składane przez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
5. W wypadku gdy dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Dowodem zakupu jest dołączony do przesyłki paragon (lub faktura VAT), który jest niezbędny w przypadku zwrotów lub reklamacji. Jeśli Klient chce otrzymać fakturę VAT, należy przy składaniu zamówienia wypełnić odpowiednie pole w formularzu.
7. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta i zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu Internetowego potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.

§4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub Paczkomatów 24/7. Towary mogą być odbierane w punkcie sprzedaży Sprzedawcy bezpośrednio przez Klienta. W przypadku odbioru osobistego Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat związanych z przesyłką bez względu na wartość Zamówienia
3. Przesyłka wysyłana jest maksymalnie do 2 dni roboczych. Do tego czasu należy doliczyć czas na dostarczenie Towaru przez firmę kurierską Pocztex, bądź InPost do paczkomatu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki “za pobraniem” lub przy wyborze płatności gotówką lub kartą kredytową przy odbiorze osobistym. 
4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link “Koszty dostawy”.

§5 Płatności

1. Na każdy sprzedawany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
2. Płatność za zakupiony Towar może nastąpić w następujących formach:
a.Płatność kartą płatniczą:
b. Płatność ePrzelewem:
c. Płatność za pobraniem
d. Płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w §3. pkt 1, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.
W przypadku wybranych towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

§6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz.271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
4. Zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumentów, możliwości odstąpienia od Umowy i tym samym zwrotu nie podlegają:
1) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w ust.1. niniejszego paragrafu;
2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania;
3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
4) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

§7 Procedura reklamacji

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronie Sklepu Internetowego. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. 
2. Zawiadomienie o zwrocie towaru/ów lub reklamacji należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail sklep@BIOSPECJALY.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 507 18 25 24.
3. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko Klienta, nr zamówienia, nr dowodu zakupu oraz opisać przedmiot reklamacji. Jeżeli reklamacja dotyczy uszkodzenia pojedynczego produktu w transporcie lub całej paczki konieczne jest niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedającego. W przypadku uszkodzenia przesyłki przez firmę kurierską konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera. Podstawą reklamacji jest załączenie dowodu zakupu.
4. Zwracany bądź reklamowany towar powinien być wysłany i dokładnie oznaczony jako reklamowany wyłącznie na adres Specjały s.c Plac Dominikański 1 BOX 029 po uprzednim potwierdzeniu zwrotu przez biuro BIOSPECJALY.pl.
5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 
6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę, albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego). 
7. Klient traci uprawnienia w ust. 6 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie, z zastrzeżeniem ust 8 niniejszego paragrafu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz.U.2003.31.258), w przypadku niezgodności towaru żywnościowego z Umową Sprzedaży Klient traci uprawnienia o których mowa w ust 6 niniejszego paragrafu, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży, jednak nie później niż: 1) w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409): 
a) oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362), 
b) dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia; 2) w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru – w przypadku towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania kupującego.
Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do towarów wymienionych wyżej, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.
9. Sklep www.BIOSPECJALY.pl nie przyjmuje paczek odsyłanych “za pobraniem”.

§8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów Sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klienta oraz w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klienci posiadający konto w Sklepie Internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres sklep@BIOSPECJALY.pl.
c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c. treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
5.Klient rejestrując swój adres e-mail lub składając zamówienie w sklepie, wyraża zgodę na wysyłanie informacji handlowych od BIOSPECJALY.pl
6. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

§9 Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie Internetowym zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu Internetowego, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§10 Postanowienia końcowe

1. Zawartość stron w domenie BIOSPECJALY.pl oraz jej wszystkich subdomenach oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Prawa od zawartych Sklepie materiałów i plików tworzących ofertę, przysługują firmie Specjały s.c. i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie, w tym jako element innych stronWWW bez wskazania źródła. Wspomniane materiały zostały stworzone przez Administratora, lub inne osoby współpracujące z Administratorem na jego zlecenie, i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie informacji i materiałów udostępnionych w Sklepie bez wymaganej, uprzedniej zgody Administratora stanowi naruszenie przysługujących Administratorowi praw wyłącznych. Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody (w tym poligraficznej czy elektronicznej) zawartości Sklepu, bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora jest zabronione.
2. Sklep zapewnia Kupującemu poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
4. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl